Frågor och svar, elbilsladdning Zaptec och Garo (Uppdaterad 14 nov - 2022)

Användamanualer och lathundar:

Lathund: Skapa ett kontoStarta laddning Zaptec AppStarta om laddare som är offline

Användamanual motorvärmare 

Frågor och svar om elavtal, fjärrvärme & gas - Göteborg Energi:

Klicka på länken och få svar på dina frågor om elavatal, elmarknaden, fjärrvärme, effektavgift och alla tjänster hos Göteborgs Energi

Läs mer här!

 

Hur ser vårt el-avtal ut? Vad kostar det att ladda?

Elpriset bygger på två delar, elhandel och nätavgifter.

 • Elhandel

  Samfälligheten har företagsabonnemang och elhandelsavtal som debiteras timme för timme. Så kallat Spotbuy.  Vi har ett påslag på 0,10 öre/kWh på priserna i Nord Pool Spot (som är den officiella börsen för handel med el i de nordiska länderna). Rent praktiskt betyder det att kWh-priset varierar mycket om man exempelvis laddar de timmar då elpriset är som högst resp. lägst under dygnet. .

 •  Nätavgift

  Utöver detta betalar vi nätavgift. Gbg Energi, som äger nätet debiterar Energiskatt 36öre/kWh, elöverföringsavgift 7,5 öre/kWh och effektavgift 49,30kr/kW.
  Effektavgiften är den svåraste kostnaden att definiera, då den beror på hur många som laddar samtidigt och hur mycket effekt som tas ut. Denna kostnad kommer att fördelas procentuellt utefter hur många kWh som varje användare förbrukar.

Om vår debiteringsmodell för Zaptec:

Styrelsen har haft en stor utmaning i att hitta ett enkelt och smidigt sätt att debitera var och en för sin laddning.
Med företaget EL-system har vi hittat lösningen och på vårt uppdrag tar de hand om detta.

Deras system plockar ut all användardata och ser till att vår ekonomiska förvaltare Nabo får en specifikation på hur mycket varje användare förbrukat månadsvis. Därefter kan Nabo skicka ut räkning till var och en. Abonnemangskostnaden för dessa tjänster ligger på 25/kr per månad och laddare och betalas av resp. användare årsvis. 

Det tillkommer en startavgift för att koppla in sig på deras system, EL-online på 2500kr samt en uppläggningskostnad på 62,50kr per laddare. Det tillkommer också en engångsavgift på 2375kr för att Nabo ska sätta upp en IT-lösning för debiteringarna.

Startavgiften och uppläggningskostnader står samfällighetsföreningen för, då det är en investering i driften av föreningens infrastruktur.

Debitering och kostnad

Debiteringslösningen som tillhandahålls av EL-system kräver att vi sätter ett fast pris på kostnaden per kWh. Priset ska innefatta både pris per kWh och nätavgifter i form av effektavgift, el-skatt och elöverföringsavgift. 

Vi i styrelsen har tagit ut alla fakturor på nät och el-kostnader under perioden 1 juni till 30 september. Med hjälp av dessa kostnader, har vi kunnat fastställa priset vi kommer att debitera för laddning.

Under perioden 1/6 – 30/9 har den sammanlagda kostnaden för elhandel och nätavgifter på våra parkeringsfält varit 107 406kr.  
Kostnadernas fördelning:

 • Total kWh är 241 98 för perioden
 • Kostnad för kWh är 67 321kr
 • Kostnad för nät är 40 085kr
 • Snitt för perioden är 4,44kr/kWh

Då vi har ett rörligt el-avtal och betalar för användning timme för timme är det stor variation på priserna varje månad.
*se förklaring ovan i stycket Elhandel.

När vi vägt samman årets kostnader har vi kommit fram till snittpriset 3,50kr/kWh. Det är priset vi beslutat ska gälla för hela 2022. 

Vid årsskiftet gör vi en summering och justerar priset beroende på utfallet och hur elprismarknaden ser ut. Eftersom det är omöjligt att sia om hur elpriserna utvecklas framåt kommer vi därefter kvartalsvis, se över och vid behov justera priserna. Om priserna ändras kommer information om detta framgå på avgiftsavin inför nästkommande räkning.

När kommer fakturan?

Den första fakturan som skickas ut läggs på samfällighetsavin Q1 2023 och innefattar hela 2022. Därefter sker debitering kvartalsvis på nästkommande avi.

Debitering Garo

Precis som tidigare kommer debitering av Garo ske årsvis.
I Q1 2023 debiteras hela kostnaden för 2022 till samma kWh-kostnad som Zaptec.

Kan vi göra något för att hålla ner kostnaden?

Ja det går att påverka. Eftersom vårt kWh-pris sätts timme för timme kan prisskillnaden över dygnet vara mycket stor. Samtidigt slås våra abonnemang och vårt användande ihop till en gemensam kostnad. Därför är det bra att vara medveten om att tiden på dygnet när du laddar, påverkar totalkostnaden för dig själv och alla andra.

Ladda ner appen Elpriser.

 • Där kan ni få en viss uppfattning om vad det kostar att ladda och när det är som billigast.
 • Då får ni koll på kWh priserna under samma dag och dagen efter.

 

 

 

Vad har hänt med Garo-boxarna som tagits ner? De ägs väl av oss boende?

Själva boxarna ägs av föreningen och insatserna i dem ägs av de boende.
Alla boxar/insatser som plockats ner har märkts upp med vilken fasighet som äger insatserna och förvaras i ett låst rum. Det kommer vara möjligt att hämta sin insats där vid ett senare tillfälle.

Insatserna ägs oftast av två olika hushåll hur delar man upp dem då?

Vi har märkt de två ägarna på varje insats och överlåter till er att komma överens om detta tex vid försäljning. Som en parentes kan nämnas att insatser som suttit i sedan garosystemets införande passerat ”bäst före datum” med flera år. Så värdet på dessa är högst begränsat. 

Kan man ansluta ett vanligt elluttag i zaptec-boxarna?

Ja det går, men man måste då själv beställa en adapter för detta. Den kostar 2695kr och kan beställas av Elinzity (se kontaktuppgifter längre ner i dokumentet).

Vi avstod/missade erbjudandet om elbilsladdning i vintras. Kommer man kunna beställa en laddbox i efterhand?

Det korta svaret är ja. Men det kommer kräva mer av er som vill göra det.

Hösten 2021 sökte, och fick vi, miljöbidrag för införskaffande av laddboxar, till dem som var intresserade. Vi gick ut brett med erbjudandet till alla, både via våra digitala kanaler och via brevutskick till samtliga hushåll. Ett antal påminnelser gick också ut i ovan nämnda kanaler.

Drygt 100 hushåll kom in med beställning, och ett tiotal personer hjälptes åt för att efter bästa förmåga planera för alla omflyttningar som krävdes. Omflyttningarna påverkade majoriteten av de boende, oavsett om man beställt en laddbox eller ej.

För er som av olika anledningar inte nappade på erbjudandet tidigare, måste frågan lösas på ett annat sätt. Vi kan inte göra om hela processen en gång till. Det kräver alldeles för mycket arbete. Det är inte heller ok att de som tvingades byta sin gamla plats för att ge plats åt någon som beställt elbilsladdare ska tvingas flytta ännu en gång på väldigt kort tid.

För er som vill efterbeställa en laddbox finns ett par förutsättningar att reda ut först.

 • Efterbeställningar av laddboxar ska enbart göras hos Elinzity. Det ingick som en del i upphandlingen. Detta för att ha teknisk enhetlighet i hela området och en aktör som ser till att det fungerar. Elinzity har också tagit fram de specialstolpar som behövs för att sätta upp fyra laddare i grupp.

 • Det går inte att blanda Zaptec (elbilsladdare) och GARO (motorvärmare) på samma stolpe.

Vad kommer det kosta att efterbeställa en laddstolpe?

Som sagts tidigare kommer styrelsen inte söka ytterligare miljöbidrag för enstaka efterbeställningar.
Kontakta Elinzity för prisuppgift.

Kontaktuppgifter Jimmy Ljungbeck Elinzity:
jimmy.ljungbeck@elinzity.se
031-691890
0739-827995


Här följer några olika alternativ om vad du kan göra för undersöka dina möjligheter att efterbeställa en elbilsladdare.

 1. Står du på en parkeringsplats omgiven av zaptecladdare (men inte just på din plats)?
  Då kan du kontakta Jimmy Ljungbeck på Elinzity  och beställa en laddare. Du måste också informera styrelsen om din beställning till info@kutan.se. På så sätt kan vi knyta denna till din P-plats och lägga till den i vårt gemensamma el abonnemang.

 2. Står du på en plats omgiven av Garoboxar (motorvärmaruttag)?
  Det går inte att blanda Garo och Zaptec på samma stolpe. Antingen består stolpen av garoboxar eller zaptecboxar. Därför bör du först undersöka om dina grannar som idag har Garo också är intresserade av att skaffa elbilsladdare tillsammans med dig. Ett annat alternativ skulle vara att någon kan tänka sig att avstå sin Garo för att ev. senare göra en beställning av Zaptec.  Då kan du/ni kontakta Elinzity och beställa stolpe och laddboxar. Ni måste också kontakta styrelsen som lägger till dessa p-platser i vårt gemensamma el-abonnemang. Om ni inte kommer överens finns ett tredje alternativ.

 3. Ett tredje alternativ:
  Du som vill ha en Zaptecplats pratar med någon av dina grannar som idag står ”omgiven” av zaptecladdare men inte har en egen laddbox. Då skulle du kunna föreslå ett platsbyte med denne. Om ni kommer överens kontaktar ni styrelsen om bytet och därefter följer du rekommendationerna under fråga 1 

 Om inget av alternativen ovan fungerar. Kontakta styrelsen: Thomas Johansson thomas@kutan.se eller Ulf Reneland ulf.@kutan.se så undersöker vi om det finns några andra lösningar.

 

 Senast uppdaterad: 2022-11-14


 

 • Acceptera inbjudan som ni får från Thomas på mail.

 • Fyll i alla fält i portalen som kommer upp.
  - Välj språk,
  - Välj lösenord
  - För-/-efternamn
  - Mobilnummer och land.
  - Bocka i rutan och acceptera användarvillkoren.
  - Spara!


Hur mycket KW kan man få när man laddar sin bil?

 • Det beror på hur stort batteriet är i bilen samt hur många som laddar samtidigt på ert P-fält.

 • De flesta batterierna för rena el-bilar är oftast 11KW så då är det detta man max kan få ut. Det finns några modeller som klara mer, typ Tesla och Zoe Jaguar E-type mfl.

 • Skulle ni ha problem med appen eller med laddningen så tveka inte att ta kontakt med Jimmy Ljungbeck på Elinzity så hjälper han till.
  Kontakta Jimmy här:  jimmy.ljungbeck@elinzity.se,

 

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.